Duwanze suwarey Meríwan

Duwanze suwarey Meríwan

Círokí folklorí Kurdí,
dubare núsí be pítí Yekgirtú le layen Dílan Roshiní

Duwanze suwarey Meríwan

Círokí folklorí Kurdí,
dubare núsí be pítí Yekgirtú le layen Dílan Roshiní

Egérrinewe ke le zemaní hakimétí Íbrayim Pashai Bebeda, ke ew hele le Qella Cuwalan da nishtibu, Nadir Shai Éran be leshkirékí duwanze hezar kesíyewe wistibuy be ser willatí Bebeda ra búré bicéte ser sharí Músill, ke ew deme be des Tirkekanewe buwe. Nadir Sha xeberékí nardibu bo Brayim ke régay bidaté be ser willatí Kurdekana bicéte ser Músill, ke bígré. Íbrayim Pasha lew serdemeda legell Tirkekan dost bu. Jige leme be shíní ezaní ke leshkrí bégane be ser willatya birrwa. Em teklífey pesend nekird, cwabí narrezayí bo Nadir Sha nardewe. Nadir Sha le ser eme zor dillgír u zúr bu, u wití: “Her ebé be ser willatí Bebeda birrom.” We bem jore qerarí da.

Duwanze Suwarey Meríwan

Íbrayim Pasha xeberí wer girtibu ke ci rojhé Éraniyekan hereket eken. Desubird leshkrék ke be destewe ebé koy ekatewe. Duwanze suwar ke zor dinyadí u sharreza bun kirdní be pésh réwí em leshkirey xoy. Emane le pésh leshkirekewe be xar erron we le níwey shewda egene leshkrekey Nadir Sha, ke le deshtí Meríwan hellan da bu. Her duwan duwan u séyan séyan ebine desteyék, le rast u cep u pisht u pésh dewrey leshkireke eden, we le hemú layekewe eykene hera u desrréjh.

Be hellkewt ew shewe zor tarík u nútek u befr u baran ebé. Be ceshnék seryan lé eshéwénin ke leshkireke wa ezanin ke quwetékí zor dewrey dawin. Be rengékí wa shéwan ke dost u dijhminyan pé lék nekirayewe. Pelamarí yektir eden. Ew shewe ta berí beyan le naw xoyana le yektir kushtar eken. Qelacoyan xistanaw xoyan.

Duwanze Suwarey Meríwan

 

 

Ke dinya rúnak ebétewe ebínin ke gelekyan le yektir kushtuwe, zor shpirze bun we pelupoy hereket u hézí beramber westanyan nemawe; be nacarí egerrénewe duwawe.

Em azayíye her le layení em duwanze suwarewe kirawe. Hele ke leshkrekey Íbrayim Pasha egat, temasha eken ke leshkirí Éran hícyan nemawe u zor péyan naxosh ebé ke be ser hewarí cúll egen.