چرا در حال حاضر سعی در ایجاد یک زبان پان کردی نکنیم؟

چرا در حال حاضر سعی در ایجاد یک زبان پان کردی نکنیم؟

 

زبان کردی، زبانی پویا و چندین لهجه‌ای است که یکی از غنی‌ترین سنتهای ادبیات شفاهی جهان را دارا می‌باشد. سیستم مشترک نوشتاری و مکتوب‌سازی امکان بیان تمام لهجه‌ها و تعاملشان برای ایجاد زبان مشترک در آینده و در سرتاسر کردستان  فراهم خواهد ساخت.

اما بک زبان پان کردی در مرحله فعلی‌، مانعی برای پیشرفت این لهجه ها خواهد بود. به‌هرحال‌، همچنان که پیشتر نیز اشاره شد،  قراول و پیشرو درست‌نویسی زبان کردی جلادت علی بدرخان در دههء 1930 پیشگویی کرده است،  یک زبان پان کردی ممکن است نتیجهء طبیعی استفادهء گسترده از یک سیستم نوشتاری فراگیر برای تمام لهجه‌ها باشد.

“همانگونه که قبلاً ذکر کردم، ملت کُرد از پیوستگی یک زبان مشترک کردی هماهنگ خواهد شد. شرط لازمه یک زبان مشترک، یک سیستم الفبائی مشترک است. این بدان معناست، که پژوهشگران و نویسندگان کُرد می‌بایست سیستم الفبائی را اختیار کنند، که برای نوشتن همه گویشهای زبان کُردی بکار گرفته شود.”

[ج.ع. بدرخان، نشریهء هاوار ، شمارهء ۹، ۱۹۳۲]

عبارات و کلمات از لهجه‌های مختلف به وام گرفته خواهند شد، لذا چنین سبک نوشتاری برای همهء مردم کرد قابل‌ فهمتر خواهد بود. همچنین رسانه‌های کردی در  پیشبرد ادبیات کردی نقشی کاراتر خواهند یافت و آرا و نظرات به طور عمومی‌تری توسط مردم کردستان شناخته خواهند شد.

برگردان از انگلیسی به پارسی : گوان مارونسی

 

Comments are closed.