مزایای یک شیوه نوشتاری فراگیر چه می‌باشد؟

مزایای یک شیوه نوشتاری فراگیر چه می‌باشد؟

 

سیستم فراگیر نوشتاری برای مردم کرد می‌تواند گام عمده‌ای در بهبود برخی از جنبه‌های ملی تاریخی باشد. در سطحی ملی، چنین سیستمی مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

  1. هر نشریه‌ای می‌تواند در تمام بخشهای کردستان مورد استفاده قرار گیرد.
  2. سیستم آموزش کردی می‌تواند بر یک استاندارد  در سرتاسر کردستان که مرزهای جغرافیایی راپشت سر می‌گذارد، تکیه کند.
  3. یک بایگانی الکترونیکی ملی می‌تواند بر روی اینترنت  _www _ ایجاد شود.
  4. ارتباط الکترونیکی می‌تواند در پهنه‌ای بسیار گسترده‌تر و  موثرتر مورد استفاده قرار گیرد.
  5. پیشبرد زبان مشترک کردی می‌تواند در نشریات و رسانه‌ها آسانتر شود.
  6. زبان به عنوان یک پدیده طبعیی نقش ادبی و ارتباطی خود را در عرصه‌ای فراگیرتر بازی خواهد کرد.
  7. هرکس می‌تواند بر روی اینترنت متون و اسناد کردی را بدون نیاز به تقلای بسیار، ارسال نماید.
  8. خودآموزی برای یادگیری زبان کردی به طور گسترده‌ای،  افزوده خواهد شد.
  9.   پیوستگی طبیعی بین بخشهای کردستان مشهودتر خواهد بود.
  10. سیستم نوشتاری فراگیر کردی بر مبنای استاندارد بین المللی جهانی که  برای کلیه سیستمهای کامپیوتری پایه‌ریزی شده، قرار گرفته است.
برگردان از انگلیسی به پارسی : گوان مارونسی

Comments are closed.