چرا کرد زبانان به یک الفبای واحد و فراگیر لاتینی نیاز دارند؟

چرا کرد زبانان به یک الفبای واحد و فراگیر لاتینی نیاز دارند؟

 

قرار‌گرفتن درزمرهء زبانهای هند و اروپایی، برای زبان پر آوای کردی اساسی را فراهم می آورد که الفبای لاتینی را مناسبتر از باقی واسطهای مبتنی بر الفبای سامی مانند عربی می‌سازد. به هر تقدیر، یک الفبای مبتنی بر عربی خود مایه ضررمندی و وجود مشکلات در پیشرفت ادبیات و خواندن و نوشتن به زبان کردی نمی‌باشد. وسعت ادبیات کهن و معاصر پارسی _ هم خانواده هند و اروپایی زبان کردی _ دلیل مشهودی بر اثبات این مدعا است. علاوه براینها، از آنجایی که امروزه، بخش عمده‌ای از کرد زبانان یکی از اشکال الفبای مبتنی بر لاتین را برای نوشتن به کردی به‌کارمی‌برند، و همچنین با‌ توجه به ‌اینکه انتخاب یک سیستم  الفبایی مبتنی بر لاتین برای رشد تکنولوژی ارتطباتی و بایگانی الکترونیکی آسانتر می‌باشد، انتخاب الفبای فراگیر کردی مبتنی بر لاتین، گزینه‌ای منطقی‌تر است. و در نهایت زبان کردی با این انتخاب جایگاه مناسبی در شناخته ‌شده‌ترین سیستم نوشتاری استاندارد دنیا ISO-8859-1 خواهد یافت.

برگردان از انگلیسی به پارسی : گوان مارونسی

Comments are closed.