الفبا چیست؟

الفبا چیست؟

مجموعه ای از نمادها یا نویسه ها (کاراکتر) که برای نمایش اصوات یک زبان به کار می روند. هر نویسه در یک الفبا  معمولا نمایشگر یک حرف صدادار کوتاه ، یک حرف صدادار کشیده و یا یک صامت ، غالبن یک هجا یا گروهی از حروف صدادار و صامت،   می باشد. اصطلاح الفبا ، آنچنان که توسط برخی استفاده  می شود ، همچنین شامل مفهوم هجابندی نیز می باشد.  الفبا سیستمی است برای نمایش اصوات یک زبان توسط یک مجموعه از نمادهای قابل فهم متمایز و  دارای  قابلیت  بازتولید.  به عبارت  دیگر این گفته یعنی به صداهای عمومی تر ،  نویسه یا اشکال نوشتنی مجزای مخصوص به خودشان را نسبت دهیم.

برگردان از انگلیسی به پارسی : گوان مارونسی

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Kurdish Academy of Language all rights reserved