admin

28/08/2018

آیا این مجموعه مباحث افراطی ملی‌گرایانه باعث نادیده گرفتن نقش زبان به عنوان یک پدیدهء اجتماعی، و نیاز بیشتر به آموزش، و همچنین تاریخچهء تغییرات و اصلاحات سیستم نوشتاری کنونی زبان کردی نمی‌باشد؟

  قاعدتا این بستگی به آن دارد که ما چگونه به این مباحث می‌نگریم، و از چه دیدگاهی در تلاش تحلیل  نیاز  به فرآیند یک الفبای […]
28/08/2018

چرا در حال حاضر سعی در ایجاد یک زبان پان کردی نکنیم؟

  زبان کردی، زبانی پویا و چندین لهجه‌ای است که یکی از غنی‌ترین سنتهای ادبیات شفاهی جهان را دارا می‌باشد. سیستم مشترک نوشتاری و مکتوب‌سازی امکان […]
28/08/2018

مزایای یک شیوه نوشتاری فراگیر چه می‌باشد؟

  سیستم فراگیر نوشتاری برای مردم کرد می‌تواند گام عمده‌ای در بهبود برخی از جنبه‌های ملی تاریخی باشد. در سطحی ملی، چنین سیستمی مزایای زیر را […]
28/08/2018

چرا کرد زبانان به یک شیوه نوشتاری فراگیر نیاز دارند؟

  امروزه،  مردم کرد چهار سیستم مختلف نوشتن را به‌کارمی‌برند. کردهای شمالی شکل اصلاح شده‌ای از الفبای ترکی – لاتین را به‌کارمی‌برند؛ کردهای مرکزی از الفبای […]