Yearly Archives: 2018

فكر می كنيد چگونه می توانيم الفبای مشترك كردی جديد رابا سيستم آموزشی، رسانه های كردی ، كتابها و … تطبيق داد و بكار گرفت؟

فكر می كنيد چگونه می توانيم الفبای مشترك كردی جديد رابا سيستم آموزشی، رسانه های كردی ، كتابها و … تطبيق داد و بكار...   Read More

به چه دلیل سیستم نوشتاری فراگیر کردی از حرف چ همانند انگلیسی یا همانند ترکی، کرمانجی و فرانسه استفاده نمی‌کند؟

چرا کسانی که به لهجهء کردی شمالی (کرمانجی) سخن می گویند، به یادگیری حروف “لام” پر مخرج و “رای ” غلیظ متاکد نیاز دارند؟...   Read More

چرا کسانی که به لهجهء کردی شمالی (کرمانجی) سخن می گویند، به یادگیری حروف “لام” پر مخرج و “رای ” غلیظ متاکد نیاز دارند؟

چرا کسانی که به لهجهء کردی شمالی (کرمانجی) سخن می گویند، به یادگیری حروف “لام” پر مخرج و “رای ” غلیظ متاکد نیاز دارند؟...   Read More

چرا دو حرف /ل/ برای لام پر مخرج و دو /ر/ حرف برای رای غلیظ متاکد، به جای یگانه حرف جداگانه‌ای برای هرکدام، برای مثال با استفاده از نشانه‌های تفکیک کننده که در بالا و یا پایین حروف قرار می‌گیرند، در نظر گرفته شده؟

چرا دو حرف /ل/ برای لام پر مخرج و دو /ر/ حرف برای رای غلیظ متاکد، به جای یگانه حرف جداگانه‌ای برای هرکدام، برای...   Read More

چرا فرهنگستان بر آن است که ایجاد این استاندارد ، می‌تواند اقدامی درست ‌باشد؟

چرا فرهنگستان بر آن است که ایجاد این استاندارد ، می‌تواند اقدامی درست ‌باشد؟ Sat, 19/07/2008 – 19:33 — Admin برای درک این روند ...   Read More

آیا این مجموعه مباحث افراطی ملی‌گرایانه باعث نادیده گرفتن نقش زبان به عنوان یک پدیدهء اجتماعی، و نیاز بیشتر به آموزش، و همچنین تاریخچهء تغییرات و اصلاحات سیستم نوشتاری کنونی زبان کردی نمی‌باشد؟

آیا این مجموعه مباحث افراطی ملی‌گرایانه باعث نادیده گرفتن نقش زبان به عنوان یک پدیدهء اجتماعی، و نیاز بیشتر به آموزش، و همچنین تاریخچهء...   Read More

چرا در حال حاضر سعی در ایجاد یک زبان پان کردی نکنیم؟

چرا در حال حاضر سعی در ایجاد یک زبان پان کردی نکنیم؟ Sat, 19/07/2008 – 19:25 — Admin زبان کردی، زبانی پویا و چندین...   Read More

مزایای یک شیوه نوشتاری فراگیر چه می‌باشد؟

مزایای یک شیوه نوشتاری فراگیر چه می‌باشد؟ Sat, 19/07/2008 – 19:20 — Admin سیستم فراگیر نوشتاری برای مردم کرد می‌تواند گام عمده‌ای در بهبود...   Read More

چرا کرد زبانان به یک شیوه نوشتاری فراگیر نیاز دارند؟

چرا کرد زبانان به یک شیوه نوشتاری فراگیر نیاز دارند؟ Sat, 19/07/2008 – 19:06 — Admin امروزه،  مردم کرد چهار سیستم مختلف نوشتن را...   Read More

چرا کرد زبانان به یک الفبای واحد و فراگیر لاتینی نیاز دارند؟

چرا کرد زبانان به یک الفبای واحد و فراگیر لاتینی نیاز دارند؟ Sat, 19/07/2008 – 19:00 — Admin قرار‌گرفتن درزمرهء زبانهای هند و اروپایی،...   Read More

Copyright © Kurdish Academy of Language all rights reserved