admin

28/08/2018

چرا کرد زبانان به یک الفبای واحد و فراگیر لاتینی نیاز دارند؟

  قرار‌گرفتن درزمرهء زبانهای هند و اروپایی، برای زبان پر آوای کردی اساسی را فراهم می آورد که الفبای لاتینی را مناسبتر از باقی واسطهای مبتنی […]
28/08/2018

الفبای لاتین چیست؟

  این الفبا که الفبای رومی نیز خوانده می شود،  رایجترین سیستم الفبا در جهان است. این الفبا استاندارد نوشتن به زبان انگلیسی و  اغلب دیگر […]
28/08/2018

الفبا چیست؟

  مجموعه ای از نمادها یا نویسه ها (کاراکتر) که برای نمایش اصوات یک زبان به کار می روند. هر نویسه در یک الفبا  معمولا نمایشگر […]
28/08/2018

زبان چیست؟

زبان چیست؟ Sat, 17/05/2008 – 13:53 — Admin زبان، ابزار عمده ء بشر برای برقراری ارتباط با یکدیگر می باشد. زبان در شکل اصلی خویش به […]