Jhi bizavén shandé éketía nivíserén Kurd

Jhi bizavén shandé éketía nivíserén Kurd – Duhok, li Ewropa

Peyva éketía Nivíserén Kurd – Duhok di Konfiransa Zimané Kurdí de li Berlíné

Jhi bizavén shandé éketía nivíserén Kurd – Duhok, li Ewropa

Peyva éketía Nivíserén Kurd – Duhok di Konfiransa Zimané Kurdí de li Berlíné

Duhok WrittersBi navé éketiya Nivíserén Kurd – Tayé Dihoké, em supasiya Komísíona Ziman u Perwerdeya ( KNK) u Instítuta Kurdí li Elmaniya dikin jhi bo girédana ví konfiranfsé zimaní u vexwa‌ndina komeka endamén me u mamosteyén zankoya Dihoké, daku bi rengekí hémin u rehet u zanstí dan u standiné l ser cend mijharén zimané Kurdí bikin u hewil bidin dítin u bocúnén shehrezayén zimané Kurdí jhi nézík bizanín u súdeké jhé werbigirín jhi bo péshvebirina zimané Kurdí.
Ziman sitúna serekí ya péshvebirina edeb u peyva kurdí ye, jhibilí ku nasnameya me ya netewí ye u zimané Kurdí dewlemende, b diyaléktén xwe.
Héjhayan: íro kurdistana azad babeté zimané sta‌nderté Kurdí gelek germe, mixabin ku hindek kes xwe bi rewshenbír u nivískar dizanin, dixwazin zaravé Soraní bi  kotekí, bi daré zoré, di perwerda Kurdistané de bisepénin u ré li ber zaravé Kurmanjí teng bikin u nehéln, eve jhí dítineke bertenge u kujhtina zaravé Kurmanjí ye u dijhí jíhana azadí u mafé miroví ye…
Em hévídarm bi rengekí rehet u pir berpirsiyarí dan u sita‌ndiné l ser ví babetí bikin, di ví konfiransí de.
Parastina zaravén Kurdí u rézgirtina taybetmendíyén her zaravekí u péshcavwergirtina ékgirtina rézén milleté Kurdí u bi cavekí vekirí li diyaléktén Kurdí binérin dúr jhi regezperestíyé u navcegeríyé u hizra nisaxa berteng u bila dítina me, dítineke netewí bit.
Dítina me li éketiya Nivíserén Kurd -Duhok:
Her dú zaraveyén Kurmanjí u Soraní mil bi mil l dúv jugirafiya her zaravekí pésh de bicin u weraré bikin, li dibstanén Kurdistané, anku jot – standerd. zimanzan, pispor, akadímí bi hémin li ser babeté zimané jot – standerd, vekolínén xwe bikin jhi bo pitir dewlemendiya diyaléktén zimané Kurdí bi giyanekí vekirí. Kesí maf níne íro ci diyaléktén Kurdí jhi nav bibt, yan daxwazé bikt.
Bashtire bi rengekí zanstí hizra bi karanína rénivísa Latíní bikin u jhekí xwe u ví konfiransí da bibínt cunke kirasé Latíní pitir l bejhna zimané Kurdí dihét ú di gel péshvecúna tekníkí alavén gehandiné ya bilez digunjít.

Di gel rézgirtinén ékítiya Nivíserén Kurd – Duhok.

Seroké ékítiya Nivísrén Kurd -Duhok
Hesen Silévaní

Sercawe: Duhok Writters (http://www.duhokwriters.net)

Comments are closed.

Copyright © Kurdish Academy of Language all rights reserved