Bersivek jhi bo biréz Dillshad Ebdul Rehman

Bersivek jhi bo biréz Dillshad Ebdul Rehman wezíré perwerdeyé

Bersivek jhi bo biréz Dillshad Ebdul Rehman wezíré perwerdeyé

Mihemed Ebdula (MihemedEbdula@yahoo.com)
Pénshem, 08 Gulan 2008

Mihemed EbdulaLi rojha 28/ 4/ 2008  di heftínameya Rúdaw hijhmara caran de, wezíré perwerdeya Kurdistané pishtevaniya xwe jhi bo layené sepandiné ragihand, mebesta min pishtevaniya wan 53  kesan kir ew én ku beyannameyek belavkirí ú daxwazkirí shéwezaré (soraní) bibe zimané standard li Kurdistané. Bi rastí evan bangewaziyén tek layení ú béyí wergirtina díd ú bocúnén yén beramber (devera kirmanjiya jhorí), wijhdan ú derúné hemí rewshenbír ú nivíser ú zimanzanén devera kirmanjiya jhorí hejhand, cunkí demé ku babetekí carenivísaz mína zimané standard ku peywendí bi hemí Kurdistané ve heye dihéte azirandin, pédiviye bocúnén pispor ú zimanzanén Kurdistané bihéte wergirtin ú zanayén shareza di ví warí de bihéne gazíkirin ú konfiranis ú jivín jhi bo maweyekí diréjh bihéne enjamdan da ku berhem ú biriyarén dúmahiyé di berjhewendiya dírok ú bizava netewayetiya Kurdistané de bin, lé sed mixabin ew kesén dibéjhine xwe zana ú rewshenbír beyanname ú bangewaziyén carenivísí radigehínin ú Kurdistané bi milké bajhéré Silémaniyé bitené dizanin ú deverén dí yén Kurdistané hemí kirédar ú sepanén wanin.

Wezíré héjha:

em bash dizanin, demé ku tishtek di berjhewendiya deverperésiya we ya berteng de be, yekser win navé pírozé Barzaniyé nemir, seroké Kurdistané, shoreshén Ílon ú Gulané diínine meydané, lé em pishtrastin ku seroké Kurdistané ú seroké hikumeta Kurdistané ú perlemané Kurdistané berjhewendiya Kurdistané nadine bi berjhewendiya bajhérekí bitené, eve yek. Ya diwé jhí, hévídarin édí bese, di van kawdanén nazik de baré seroké Kurdistané giran nekin ú van jore daxwaziyan jhé nekin.

Wezíré héjha..

Shashyeka gelek mezine ku jenabé te jhi bo berjhewndiyén nawicegeriyén berteng komeka nivíseran li dor xwe kom bike ú li pisht perdeyan bi dizí ve kombúnan li gel bike ú dijhí deverén dí yén Kurdistané beyannameyan derbéxin, jhi ber ku jhibírineke tu wezíré perwerdeya hikumeta heréma Kurdistanéyí nek wezíré bajharekí, carenivísé hemí xwendevan ú perwerdeya Kurdistané di desté te deye ú guneha wan dikeve di stoyé te de, nabe tu layengiriya xwe jhi bo devereké yan bajharekí ragehiyní, pédiví bú tu li gel layenén berpirs ú peywendídar di hikumet ú perwerdé de rúné ú pispor ú sharezayén di ví warí de jhi derive ú li nav Kurdistané kom bikí ú díd ú bocúnén wan wergirí ú enjamén dúmahiyé jhi bo miletí ragehíní.

Híc rojheké em mafí nadine xwe ku shéwezaré kirmanjiya jhorí li ser shéwezaré kirmanjiya xwaré bihéte sepandin ú mafé xwendevanén we bihéte xwarin, cunkí em pishtrastin ev karekí shashe ú me bawerí pé níne, ev cende biriyara xellké wé deveré ye her cende pisht rastin jhí ku híc rojheké jenabé hewe jhí vé cendé qebúl nake.

Wezíré héjha..

Tishté em dixwazin ewe ku bi her du shéwezara bihéte xwandin anku weku jot shéwezarén standard li Kurdistané bihéne bikarínan, mína welaté (Nerwéj) é, demé yekí Nerwéjí zaroyé xwe dishíné dibistané, pirsiyar jhé dihéte kirin, ka bi ci shéwezar dé bixwíne, cunkí du shéwzarén standard li welaté Nerwéjé hene ú xellké wan azade kíjhan shéwezar hilbijhére, eve ne bitené díd ú bocúnén xellké devera kirmanjiya jhorí ne, belku díd ú bocúnén gelek shareza ú pisporén zimanivaní yén dilsoz ú kurdperwerén mína (Dr. Emír Hesen Por, Dr. Rébiwar Fetah ú Hesen Qazí). ku eve her sé jhí bi shéwezaré kirmanjiya xwaré dipeyvin ú zana ú sharezane di waré zanisté zimaní de, lé jhi ber ku bocúnén wan dúrbínin ú hizira wan ya neteweyí jhí berfirehe, lewra jhí nivísín ú bocúnén wan serpé nínin ú bi rengekí zanistí ú serdemí hizir dikin.

Li dúmahiyé daxwazé jhi hemí zimanzan, pispor, nivíser, rewshenbír ú siyasetmedarén kurdperwer ú dilsoz li devera kirmanjiya xwaré dikin ku mafé yé beramber biparézin ú palpishtén binemayén dímokirasiyé bin ú jhi zimané sepandiné dúr kevin ú evé biriyaré jhi bo me ú zarokén me bihélin, ku her li qúnaxa yeké seretayí ta qúnaxa dúmahiyé jhi zankoyé bi shéwezaré dayika xwe bixwínin ú binivísin ú perwerde bibin, eve jhí mafé me yé rewaye, eger we bawerí bi mafé miroví, dímokirasiyé ú bír ú bocúnén juda juda hebe.

(*) Cígiré seroké Yekítiya Nivískarén Kurd-Duhok

Serkaní:

Comments are closed.

Copyright © Kurdish Academy of Language all rights reserved