Ev rajheya vegohartina nivísa Kurdíya Sirílik (Cyrillic) jhi bo Kurdíya Yekgirtí ye. Jhi bo bekar hínana ev rajheya mirov dikare nivísa xwe livir binivise ú pishkoka "Bígorre" li bedé. Heke di enjama vegohartiné de shashiyek cé be, jhe kerema xwe re salox bide KALé.
(contact KAL)

Nivísa xwe be Kurdíya Sirílik (Cyrillic) livir binivise.‌:


This converter script has been developed by KAL as OpenSource free software and is distributable under the GNU AGPL.