Ev rajheya vegohartina nivísa Kurdíya Latíní (Bedir Xaní) jhi bo Kurdíya Yekgirtí ye. Jhi bo bekar hínana ev rajheya mirov dikare nivísa xwe livir binivise ú pishkoka "Bígorre" li bedé. Heke di enjama vegohartiné de shashiyek cé be, jhe kerema xwe re salox bide KALé.
(contact KAL)

Nivísa Bedir Xaní‌: