you can login to your account or register with kal

به چه دلیل سیستم نوشتاری فراگیر کردی از حرف چ همانند انگلیسی یا همانند ترکی، کرمانجی و فرانسه استفاده نمی‌کند؟

به چه دلیل سیستم نوشتاری فراگیر کردی از نویسهء Ch به جای C همانند انگلیسی یا ç همانند ترکی، کرمانجی و فرانسه استفاده نمی‌کند؟

بنا بر صداشناسی (فونولوژی) زبان انگلیسی، نویسهء ”c” برای صدای ”si” تعریف شده است و هنگامی که همراه با نویسهء ”h” می‌آید، نویسهء مرکب جدیدی ”ch” با یک صدای جدید تشکیل می‌دهد. همین ترکیب در زبانهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و هلندی صدای متفاوتی دارد. اگر نویسهء ”c” در کردی همانند انگلیسی تعریف شود، می‌توان از همان استدلالهای مرتبط در انگلیسی استفاده کرد. اما از آنجایی که مبانی آنچنان در نظر گرفته شده‌اند که از جنبهء صداشناسی زبان کردی این حس به دست آید که  یادگیرندگان زمینهء آشنایی با هیچ زبان خارجی را ندارند، این گزینه نمی‌تواند انتخاب درستی باشد. نویسهء ”c” در کد نوشتاری فراگیر کردی به عبارتی می‌تواند همانند ”c” در ایتالیایی مد نظر قرار گیرد، برای کسانی که با زبان ایتالیایی آشنایی دارند.
نویسهء  "ç" ، نویسه‌ای استاندارد که تنها با صفحه کلیدها همراه است، نمی باشد و همان مشکل مشابه در مورد حروف لام پر مخرج و رای غلیظ را ایجاد خواهد کرد. این نویسه، نویسه‌ای الحاقی در استاندارد ISO-8859-1 است و نیازمند این است که یک کلید ویژه بر روی تنظیم بندی صفحه کلید ایجاد شود. پیچیدگی کمتر در نویسه‌ها سیستم نوشتاری را برای کاربران آسانتر و دوستانه‌تر خواهد ساخت.

 

برگردان از انگلیسی به پارسی : گوان مارونسی